Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy các câu hỏi và câu trả lời về bài kiểm tra nhập quốc tịch Hoa Kỳ bằng các ngôn ngữ đã được dịch. Đây còn được gọi là bài kiểm tra công dân hoặc nhập tịch.

You are watching: Thi quốc tịch mỹ bằng tiếng việt


*

Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) thông báo sẽ giữ nguyên bài thi quốc tịch Mỹ

Ngày 22/02, chính quyền Biden đã thu hồi phần thi công dân mới trong bài kiểm tra nhập tịch execute chính quyền Trump đưa ra. Dưới đây là những điều quan trọng bạn cần biết:

USCIS sẽ gửi bài kiểm tra công dân năm 2008 cho người nộp đơn trước tháng 12 năm 2020, vào hoặc sau ngày 1 tháng 3 năm 2021.Nếu bạn đã đăng ký nhập tịch từ ngày 1 tháng 12 năm 2020 đến ngày 28 tháng 2 năm 2021, bạn có chọn phiên bản 2008 hoặc phiên bản 2020 để làm bài kiểm tra.Nếu buổi phỏng vấn nhập tịch đầu tiên của bạn được xếp vào hoặc sau ngày 19 tháng 4 năm 2020, USCIS sẽ cung cấp cho bạn phiên bản kiểm tra n năm 2008. Điều này không quan trọng khi bạn nộp đơn xin nhập tịch.

Yêu cầu tiếng Anh của bài thi không thay đổi. Phần kiểm tra tiếng Anh của cuộc phỏng vấn nhập tịch là để tìm hiểu xem bạn có thể giao tiếp bằng tiếng Anh hay không.

Nhân viên USCIS sẽ hỏi bạn các câu hỏi mà bạn phải trả lời bằng tiếng Anh.

Có những trường hợp ngoại lệ để giúp người già và người tàn tật làm bài kiểm tra quốc tịch bằng ngôn ngữ của họ. Bạn có thể tìm hiểu thêm ở đây.

Các câu hỏi và câu trả lời bài kiểm tra về quốc tịch

Bài kiểm tra công dân là một bài kiểm tra vấn đáp bằng tiếng Anh. Hãy sử dụng các câu hỏi và câu trả lời dưới đây để giúp bạn học tập. Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng bài kiểm tra dựa trên thời điểm bạn nộp đơn xin nhập tịch.

2008 – 100 câu hỏi và đáp án kiểm tra

Không có vấn đề gì khi bạn nộp đơn xin nhập quốc tịch, bạn có thể sử dụng phiên bản kiểm tra năm 2008 với 100 câu hỏi và câu trả lời. Viên chức USCIS sẽ hỏi bạn tối đa 10 câu hỏi dân sự trong buổi phỏng vấn. Bạn phải trả lời đúng 6 câu hỏi để vượt qua phần kiểm tra này.

2020 – 128 câu hỏi và đáp án bài kiểm tra

Bạn có thể chọn phiên bản kiểm tra năm 2020 nếu bạn đăng ký nhập tịch vào hoặc sau ngày 1 tháng 12 năm 2021 và trước ngày 1 tháng 3 năm 2021. Viên chức USCIS sẽ hỏi bạn tối đa 20 câu hỏi công dân trong buổi phỏng vấn. Bạn phải trả lời đúng 12 câu hỏi để vượt qua phần kiểm tra này.

Các câu trả lời bài kiểm tra công dân

Các câu trả lời mà USCIS muốn nghe nằm bên dưới mỗi câu hỏi sau một ▪ (dấu đầu dòng) trên trang pdf.

Một số câu hỏi có hơn một câu trả lời đúng. Có thể có những câu trả lời đúng khác cho các câu hỏi về môn công dân, nhưng bạn cần nhớ một trong những câu trả lời được hiển thị trên tờ câu hỏi và câu trả lời.

Bạn chỉ cần tìm hiểu một câu trả lời cho hầu hết các câu hỏi. Một số câu hỏi yêu cầu có 2 hoặc 3 câu trả lời. Bạn không cần phải nói các từ trong ngoặc đơn () trừ khi bạn muốn. Vui lòng đọc kỹ các câu hỏi.

Các câu trả lời có thể thay đổi

Bạn có thể được hỏi tên của một quan chức đã được bầu chọn. Ví dụ: “Ai là Chủ tịch Hạ viện?” Tên có thể đã thay đổi vào thời điểm bạn làm bài kiểm tra.

Khi bắt đầu nghiên cứu và ngay trước khi kiểm tra, bạn cần xem lại trang cập nhật bài kiểm tra của USCIS. Khi bạn ôn tập bài kiểm tra công dân, hãy đảm bảo rằng bạn biết các câu trả lời hiện tại.

Bài kiểm tra môn giáo dục công dân dành cho người cao niên

Nếu bạn từ 65 tuổi trở lên và là thường trú nhân hợp pháp ở Hoa Kỳ từ 20 năm trở lên, bạn chỉ cần học những câu kiểm tra về môn giáo dục công dân có đánh dấu hoa thị, như thế này *.

Bạn có thể làm bài kiểm tra quốc tịch bằng ngôn ngữ của mình nếu:

bạn từ 50 tuổi trở lên tại thời điểm bạn nộp đơn xin nhập quốc tịch và bạn đã là thường trú nhân được 20 năm; hoặc,bạn từ 55 tuổi trở lên và bạn đã là thường trú nhân được 15 năm.

See more: Which Model Of Abnormality Explains Abnormal Behavior As The Result Of A Set Of Learned Responses?

Tìm hiểu thêm về các ngoại lệ và sửa đổi.